FRIXIONPENNER PILOT PEN

 

Metamo – det registrerte og patenterte navnet på teknologien som gjør Frixion unik.
Spesialtutviklet blekk med egenskaper som gjør at blekket endrer karakter når det utsettes for temperatur-forskjeller.
Blekket kan da endre farge eller bli helt usynlig når det utsettes for ca 65 grader+.


Frixion Point


Frixion Clicker


Frixion


Frixion Pro


Frixion Slim


Frixion Light


Permaball


Frixion Light Soft


Frixion Color


Frixion LX


Frixion Eraser Blå


Frixion Eraser Hvit


Frixion Fineliner